Home

Jesteś na stronie Stowarzyszenia Pływania i Terapii w Wodzie “Halliwick Polska”. Celem
Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności publicznej w zakresie promocji nauki
pływania i terapii w wodzie zgodnymi z ideami koncepcji Halliwick® i innych pokrewnych podejść.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
- integrację środowiska osób związanych z nauką pływania i terapią w wodzie osób z niepełnosprawnościami,
- prowadzenie szkoleń z zakresu koncepcji Halliwick® oraz dbanie o poziom merytorycznego przygotowania osób szkolonych, zgodnie ze standardami International Halliwick Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick),
- organizację seminariów, konferencji i wykładów,
- prowadzenie i wspomaganie działalności edukacyjnej, badawczej i naukowej,
- działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

Stowarzyszenie zrzesza absolwentów certyfikowanych kursów Halliwick® i sympatyków propagujących unikatowy sposób nauki pływania i terapii zgodnymi z zasadami koncepcji.

Aktualności

10 kwietnia 2018

Decyzją Zarządu Głównego IHA Stowarzyszenie Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska” zostało przyjęte w
poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick® (IHA) jako członek o statusie państwa.


22 września 2018 – The 4th International Halliwick Gala

Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick doceniając nasze zaangażowanie i doświadczenie przyznało Polsce
organizację 4-tej Międzynarodowej Gali Halliwick. Zawody odbędą się 22 września 2018 roku w Krakowie na
obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Serdecznie zapraszamy kibiców do wspierania
reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w swojej historii wystąpi w imprezie rangi międzynarodowej!

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/545018345884762/